ES atbalsta projekti

2019.gada 02. aprīlī projekta “Būtiska enerģijas ietaupījuma nodrošināšana AS “PATA Saldus” 2.kārta” īstenošana ir pabeigta saskaņā ar plānoto.
Saskaņā ar projektā plānoto ir veikta esošo 3 (trīs) kokmateriālu žāvēšanas iekārtu (kalšu) nomaiņu uz 3 (trīs) jaunām, automātiski vadāmām konvekcijas tipa žāvēšanas iekārtām ar rekuperāciju.
Žāvēšanas iekārtu nomaiņa ļaus sasniegt būtisku siltumenerģijas ietaupījumu vismaz 26% apmērā, t.i., ne mazāk kā 1510,51 MWh/gadā un nodrošinās CO2 izmešu samazināšanos par 398,77 t/gadā, salīdzinot ar situāciju pirms projekta īstenošanas.


2019.gada 03. janvārī projekta “Būtiska enerģijas ietaupījuma nodrošināšana AS “PATA Saldus” 2.kārta” īstenošana turpinās saskaņā ar plānoto.


2018. gada 14. novembrī tika noslēgts līgums Nr.4.1.1.0/18/A/017 starp AS “PATA Saldus” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Būtiska enerģijas ietaupījuma nodrošināšana AS “PATA Saldus” 2.kārta” īstenošanu.
Projekta īstenošana ir uzsākta 03.10.2018
Projektā paredzētās aktivitātes – žāvēšanas iekārtu nomaiņa ļaus sasniegt būtisku energoefektivitāti – siltumenerģijas ietaupījumu, kas plānots ne mazāk kā 1510,51 MWh/gadā.
Enerģijas ietaupījums sastādīs 26%, salīdzinot ar situāciju pirms projekta īstenošanas. Šis siltumenerģijas ietaupījums tieši nodrošinās arī CO2 izmešu samazināšanos par 398,77t/gadā.
Kopējais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms – 334 500,00 EUR.


2018. gada 6. aprīlī projekta “Būtiska enerģijas ietaupījuma nodrošināšana AS “PATA Saldus”” īstenošana ir pabeigta saskaņā ar plānoto.
Projektā paredzētās aktivitātes – žāvēšanas iekārtu nomaiņa – ir veiktas un iekārtas nodotas ekspluatācijā.


2018. gada 14. februārī projekta “Būtiska enerģijas ietaupījuma nodrošināšana AS “PATA Saldus”” īstenošana turpinās saskaņā ar plānoto un projektu plānots pabeigt līdz 2018.gada 13.aprīlim.


2017. gada 14. novembrī tika noslēgts līgums Nr. 4.1.1.0/17A/007 starp AS “PATA Saldus” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Zāģmateriālu žāvēšanas līnijas nomaiņa” īstenošanu.
Projektā paredzētās aktivitātes – žāvēšanas iekārtu nomaiņa ļaus sasniegt būtisku energoefektivitāti – siltumenerģijas ietaupījumu, kas plānots ne mazāk kā 2 674,25 MWh/gadā.

Enerģijas ietaupījums sastādīs 25%, salīdzinot ar situāciju pirms projekta īstenošanas.
Šis siltumenerģijas ietaupījums tieši nodrošinās arī CO2 izmešu samazināšanos par 706,00 t/gadā.
Kopējais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms – 589 453.80 EUR.