Meža apsaimniekošana

Uztici savu īpašumu reģiona līderim ar daudzu gadu pieredzi

Uz sākumu

Pilna cikla meža apsaimniekošana

No stāda līdz kokmateriālu ieguvei un realizācijai – mēs strādājam pēc ilgtspējīgas mežsaimniecības modeļa.

Augsnes sagatavošana

Ir nepieciešama, lai kvalitatīvi atjaunotu mežaudzi. Bez pienācīgas augsnes sagatavošanas stādi var neieaugt un to kopšana var būt apgrūtināta.

Meža atjaunošana

Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas pamats. Atbilstoši meža augšanas apstākļiem izvēlēts atjaunošanas veids un suga dod iespēju mežu izaudzēt gan kvalitatīvu, gan produktīvu.

Stādījumu aizsardzība

Dažādu augu aizsardzības līdzekļu izmantošana būtiski palielina mežaudzes noturību pret pārnadžu postījumiem. Atsevišķos reģionos kvalitatīvai meža atjaunošanai ir nepieciešama repelentu izmantošana.

Agrotehniskā kopšana

Nodrošina stādiem labākus augšanas apstākļus, atbrīvojot tos no graudzāļu un dabisko atvašu konkurences. Atsevišķās vietās veicama pat divas reizes veģetācijas periodā.

Jaunaudžu retināšana

Mežaudzei sasniedzot noteiktu augstumu, ir būtiski veikt tās sastāva kopšanu. Mežsaimnieciski atbildīgs process, jo izvēlētais audzes sastāvs var saglabāties līdz galvenajai cirtei.

Mežizstrāde

Mežsaimnieciski un ekonomiski pamatots procesu kopums kokmateriālu ieguvei. Efektīva mežizstrāde ļauj gūt lielāku peļņu no ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas.

Meža apsaimniekošana

Efektīva un ilgtspējīga meža apsaimniekošana sastāv no procesu kopuma, kuru izpildei ir jāpieņem mežsaimnieciski un ekonomiski pamatoti lēmumi. Meža apsaimniekošanas plāns un nozares profesionāļu pieredze palīdz šos procesus plānot un pieņemt pareizos lēmumus, kas ilgtermiņā dod lielāku vērtību mežam.

Īpašuma uzraudzība

Īpašumā esoša, neizmantota lauksaimniecības zeme ir ražošanas resurss, kas ir efektīvi jāizmanto. Ar savām zināšanām un pieredzi spējam palīdzēt efektīvi un ekonomiski pamatoti apsaimniekot visu īpašumu.

Individuāls apsaimniekošanas plāns

Regulāri apsekots īpašums, individuāli izveidots nepieciešamo darbu saraksts un profesionāla rīcība īstajā brīdī.

Pieredze un kompetence

“PATA Saldus” strādā vairāk nekā 200 apmācītu un pieredzējušu speciālistu, kas ļauj pašu spēkiem veikt visus ar mežu apsaimniekošanu saistītos darbus.

Meža atjaunošanas cikls

Latvijas mežu nākotne

Mums rūp Latvijas mežu nākotne, tāpēc uzskatām, ka visas cirsmas pēc koksnes ieguves ir rūpīgi jāatjauno.

Ienākumi nākamajām paaudzēm

Rūpīgs meža atjaunošanas process nodrošinās lielākus ienākumus nākamajām paaudzēm.

Sazinies ar mums

Kontakti

“PATA Saldus” – stabils uzņēmums ar vairāk nekā 70 gadu pieredzi un zināšanām mežsaimniecībā.

Vairāk par PATA Saldus