Par mums

AS PATA Saldus – uzņēmums ar daudzu gadu desmitu pieredzi Meža nozarē. Uzņēmuma pamatdarbības ir Mežsaimniecība un Koksnes pārstrāde.

Līdz 2094. gadam uzņēmumam ir noslēgts ilgtermiņa līgums ar AS Latvijas Valsts Meži par meža izstrādi teritorijā ar kopējo platību 40 000 ha. AS PATA Saldus īpašumā ir 5 000 ha mežu, kuru platību uzņēmums turpina palielināt, iegādājoties cirsmas un īpašumus no privātajiem meža īpašniekiem visā Latvijas teritorijā. AS PATA Saldus veic pilna cikla meža apsaimniekošanu gan savos īpašumos, gan arī sniedz šādus pakalpojumus citām juridiskajām un fiziskajām personām. Katru gadu tiek veikta augsnes sagatavošana meža mākslīgai atjaunošanai, kultūru ierīkošana un kopšana, kā arī sastāva kopšana cirtēs. Piesaistot Eiropas struktūrfondu līdzfinansējumu, tiek veikti nepieciešamie mežsaimnieciskie darbi, lai nodrošinātu meža atjaunošanu, uzturēšanu un tā vērtības palielināšanu, veicot videi draudzīgu, nenoplicinošu meža apsaimniekošanu, strādājot saskaņā ar meža apsaimniekošanas un koksnes piegāžu ķēdes sertifikātu prasībām un rekomendācijām.

Daļu no meža apsaimniekošanas procesā iegūtās un iepirktās koksnes uzņēmums pārstrādā augstas kvalitātes skuju koku zāģmateriālos. Uzņēmuma īpašumā ir divas augsti mehanizētas kokzāģēšanas līnijas, kurās iespējams saražot līdz 300 000 m3 zāģmateriālu gadā. Kokzāģētavās tiek pārstrādāti skuju koku zāģbaļķi ar diametru no 10 līdz 55cm un garumu no 3,7 līdz 6,1m. Saražotie zāģmateriāli tiek žāvēti uzņēmumam piederošajās zāģmateriālu žāvēšanas iekārtās ar rekuperācijas sistēmu, kas nodrošina energoresursu efektīvu izmantošanu, pat līdz beigu mitrumam KD8% +/-2%, kā arī garināti un šķiroti pēc šķērsgriezuma un kvalitātes, atbilstoši Skandināvu kvalitātes prasībām un pasūtītāju vajadzībām. Koksnes pārstrādes procesā AS PATA Saldus darbojas saskaņā ar energopārvaldības sistēmas ( LVS EN ISO 50’001:2012) sertifikāta prasībām.

Saražotās produkcijas galvenie mērķa tirgi ir: Austrija, Vācija, Āzijas un Baltijas valstis.